Obsługa spółek

Biuro Rachunkowe Częstochowa oferuje:

– doradztwo związane z problematyką opodatkowania spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,
– obsługa księgowa związana z przekształceniami podmiotów gospodarczych,
– przygotowanie projektu polityki rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont, dostosowanego do możliwości, potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa,
– kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych,
– rozliczanie dofinansowań z funduszy zewnętrznych,
– przygotowanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz raportów dla celów zarządczych oraz dla instytucji,
– reprezentacja przed US, ZUS i innymi organami.

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty