Obsługa organizacji pozarządowych

Obsługa fundacji i stowarzyszeń Częstochowa:

– pomoc w założeniu/likwidacji fundacji, stowarzyszeń itp.,
– przygotowanie projektu polityki rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont,
– kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
– przygotowanie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych,
– rozliczanie dofinansowań ze środków publicznych,
– pomoc w zakresie funkcjonowania organizacji,
– pomoc w przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i sprawozdań OPP.

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty