Obsługa spółek

Biuro Rachunkowe Częstochowa oferuje: – doradztwo związane z problematyką opodatkowania spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, – obsługa księgowa związana z przekształceniami podmiotów gospodarczych, – przygotowanie projektu polityki rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont, dostosowanego do możliwości, potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, – kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, – rozliczanie dofinansowań z funduszy zewnętrznych, – przygotowanie deklaracji […]

Obsługa firm jednoosobowych

Biuro Rachunkowe Częstochowa oferuje: – kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych i uproszczonych ewidencji podatkowych (PKPiR, ryczałt), – rozliczanie dofinansowań z funduszy zewnętrznych, – doradztwo podatkowe i biznesowe, – pomoc w założeniu i likwidacji firmy, – doradztwo i obsługa księgowa w ramach przekształceń/aportów przedsiębiorstw lub ich części, – reprezentacja przed US, ZUS i innymi organami itp.

Obsługa organizacji pozarządowych

Obsługa fundacji i stowarzyszeń Częstochowa: – pomoc w założeniu/likwidacji fundacji, stowarzyszeń itp., – przygotowanie projektu polityki rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont, – kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, – przygotowanie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych, – rozliczanie dofinansowań ze środków publicznych, – pomoc w zakresie funkcjonowania organizacji, – pomoc w […]

Obsługa księgowa osób fizycznych – biuro rachunkowe Częstochowa i okolice

Biuro Rachunkowe Częstochowa – w ramach obsługi osób fizycznych oferujemy Państwu: – rozliczanie najmu prywatnego na podstawie ewidencji ryczałtowej lub książki przychodów i rozchodów, – zeznania podatkowe PIT krajowe i zagraniczne – zwrot VAT za materiały budowlane itp.

Obsługa kadrowo-płacowa

– pełna obsługa związana z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, – obsługa kadrowa i płacowa pracowników (urlopy, zasiłki, listy płac, ZUS, itd), – obsługa zatrudnienia pracowników młodocianych oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, – dofinansowania z OHP, Urzędów Pracy, PFRON itp.

Zarządzanie płatnościami

Dla chętnych klientów oferujemy usługę zarządzania płatnościami polegające na: – monitoringu płatności, – usłudze wstępnej windykacji (powiadomienia o płatnościach, wystawianie not odsetkowych), – obsłudze rachunku bankowego.

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty