Dofinansowanie szkoleń

  Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie z dniem 31 sierpnia 2017 rozpoczęła nabór do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”. Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz stosowne druki znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.operatorpsf.pl   Agencja Rozwoju Regionalnego […]

Rozliczenia gotówkowe 2017

Uprzejmie informujemy, iż na mocy art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na […]

Izba Skarbowa w Katowicach: Ryczałt od prywatnego użytkowania firmowego auta przez pracowników nie obejmuje paliwa.

  Udogodnienia dla podatników, które wprowadziła ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 7.11.2014r. w zakresie ustalania tzw. ryczałtów z tyt. nieodpłatnego wykorzystywania przez pracowników samochodów firmowych do celów prywatnych, okazały się wbrew wielu oczekiwaniom prawdziwym koniem trojańskim, przynajmniej w moim mniemaniu.   Z wielkim sceptycyzmem obserwowałam reakcje wielu księgowych czy nawet szkoleniowców, którzy wyrażali […]

Jednolity Plik Kontrolny – terminy obowiązków przekazywania danych na żądanie oraz obowiązku przekazywania comiesięcznych ewidencji VAT

  Rodzaj podatnika, płatnika lub inkasenta Przekazywane danych na żądanie Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT   mikroprzedsiębiorcy oraz inne podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości […]

Zakup samochodu za granicą zwolniony z PCC

  Czy zakup samochodu za granicą podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 22 kwietnia 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił interpretacji przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania PCC zakupu samochodu poza granicami kraju. Zgodnie z tą interpretacją podatnicy mogą uniknąć płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych po spełnieniu następujących warunków: przedmiot umowy w chwili zawarcia […]

Okienka transferowe – OFE/ZUS

Dokonany w 2014 r. wybór, czy chcemy by przyszłe składki były przekazywane do OFE i na subkonto w ZUS czy wyłącznie na subkonto  w ZUS, nie jest ostateczny. Ponownie będziemy mogli zdecydować w 2016 r., a potem co 4 lata. Ustawa wprowadzająca dobrowolność w zakresie przekazywania składek do OFE przewiduje również tzw. okienka transferowe, podczas […]

Interpretacja ogólna Min. Fin. w sprawie obowiązku podatkowego dla usług budowlanych

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. znak: P T3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych.   Szczegóły na stronie: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Interpretacja+ogolna+-+uslugi+budowlane.pdf

Nowy limit płatności gotówkowych

W dniu 8 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt zakłada zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Zostanie ona obniżona do 15 tys. zł, […]

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?

Poniżej link, gdzie krok po kroku przedstawiono proces ubiegania się o świadczenie z programu 500+ https://www.youtube.com/watch?v=Gz4aGY_xo84

Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego CIK

  Miło nam poinformować, iż w wyniku szczegółowej weryfikacji naszego biura przez CIK dołączyliśmy do grona certyfikowanych biur rachunkowych.

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty