Nowy limit płatności gotówkowych

W dniu 8 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Zostanie ona obniżona do 15 tys. zł, z obecnych 15 tys. euro.

Oznacza to, że płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł  – bez względu na ich liczbę w ramach jednej transakcji – będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Transakcję poniżej tej kwoty będzie można rozliczyć w gotówce.

Towarzyszące tej zmianie rozwiązania podatkowe wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywane z naruszeniem powyższego limitu.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty