Jednolity Plik Kontrolny – terminy obowiązków przekazywania danych na żądanie oraz obowiązku przekazywania comiesięcznych ewidencji VAT

 

Rodzaj podatnika, płatnika lub inkasenta Przekazywane danych na żądanie Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych o VAT
 

mikroprzedsiębiorcy oraz inne podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2.000.000 euro, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2.000.000 euro.

 

1 lipca 2018 r.

 

1 stycznia 2018 r.

 

mali przedsiębiorcy oraz inne podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10.000.000 euro, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10.000.000 euro.

 

1 lipca 2018 r.

 

1 stycznia 2017 r.

 

średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50.000.000 euro, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43.000.000 euro.

 

1 lipca 2018 r.

 

1 stycznia 2017 r.

 

duzi przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu u.s.d.g. o cechach podobnych do dużych przedsiębiorców

 

1 lipca 2016 r.

 

1 lipca 2016 r.

 
Stawiamy na indywidualne podejście do klienta, bo każdy biznes to żywa materia wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych rozwiązań.

Certyfikaty